Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pochod Světýlek 2010

14. 12. 2010

Fotky z pochodu světýlek (část): http://druidy.rajce.idnes.cz/Pochod_svetylek_prosinec_2010/

 

Pochod Světýlek neděle 19.12 2010

 

Každým rokem ve Střílkách pořádáme Pochod Světýlek. Letos již po šesté
 proběhne tato, dá se říci již tradiční akce, při které se společně
 setkávají i představitelé tří duchovních směrů existujících zde, ve
 Střílkách. Pochod světýlek, původně zamýšlený jako lampiónový průvod pro
 děti a jejich rodiče, se rozvinul do větší šíře. Stal se oslavou světla
jako
 moudrosti, setkáním lidí v lásce, míru a vzájemném porozumění.
 Pochod Světýlek opět zahájí Otec Kliment u kapličky Pravoslavné církve.
 Zažehneme společně první symbolickou louč, která roznese světlo mezi lidi.
 Druhou zastávkou s rozsvícením další louče farářem Jaroslavem Štanclem
bude
 kostel Nanebevzetí Panenky Marie ve Střílkách. Společně pak dojdeme na
 třetí duchovní místo do Stříleckého zámku - jógového ášramu a tam vyšleme
 létající lampión, symbol našeho vnitřního světla k nebi. Zde na zakončení naší cestu
 nám obyvatelé ášramu spolu se sádhví Párvatí zazpívají posvátné védské
 slabiky - mantry o vděčnosti člověka za dar světla, prosby k Bohu o vedení
z temnot ke světlu a poděkování za ochranu.
 Samozřejmě nebude chybět občerstvení v prostorách zámecké komnaty s krbem
a malá hra pro děti.
Letos budou vzácnými hosty senioři, kteří na závěr akce dostanou malý
dárek
 pro potěšení.
"Asató má sat gamajá, Tamasó má džótir gamajá,....":
 "Veď mne z neskutečna ke skutečnosti,
 veď mne z temnoty ke světlu,
 veď mne od smrti k nesmrtelnosti.
 Ať jsou všichni zdraví,
 ať všichni žijí v míru,
 ať všichni dosáhnou blahobytu a štěstí,
 ať všichni dojdou naplnění,
 ať ve všech světech vládne harmonie, radost a štěstí

 

                                  

                                     “…..dám ti korunu života” (Zj 2,10).

 

 

…..”Chceme dávat nezišně a nenáročně, avšak moudře všude, kde je to v našich silách. Dáváme pro lásku k Bohu I k bližnímu, protože Láska je základním principem veškerého života a řídí celý světový vývoj. Bez ní je vše matné, mrtvé a bezúčelné, neboť v ní kotví veškeré dobro, krása, svatost, čistota I smysl bytí. Duchovní láska je korunou Božího života v člověku. Na vše máme nahlížet s láskyplnými myšlenkami I city, se soucítěním, ale I s vědomím karmického zákona a poznávání vyšší spravedlnosti a moudrosti. Otevíráme-li se ze svobodného rozhodnutí duchovním světům a chceme-li být jejich nástrojem na zemi, včleňujeme se, byť nepozorovaně a třeba I bez mystických zážitků, do odvěkého řádu všesvětové jednoty Lásky.

 

      Vyhledáváme v přírodě, v umění, v mezilidských vztazích duchovní krásu  a chceme ji pěstovat ve všech směrech, aby naplnila náš život nebeským blahem věčných hodnot nesmrtelnosti. Krása je včleněna do přírody I kosmu, I do takového umění, které je chválou Bohu a vyjadřuje myšlenky povznášející duši přes smyslové k nadsmyslovému. Toužíme po takové kráse, ve které působí duchovnost a která zároveň vyjadřuje mravní ideály věčného dobra, pravdy, lásky a svatosti  a která poukazuje ke zdrojům věčnosti”….

(z knihy Karla Funka – “Tajemství čtyř ročních období”)

www.mandalam.cz